การฟื้นฟูร่างกายก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากกีฬา

0

5.0 (2 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่เผยแพร่ : 06/05/2022

เมื่อเกิดการบาดเจ็บ ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการใช้งาน เนื่องจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น การฟื้นฟูร่างกายก่อนการผ่าตัดจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นและสามารถกลับไปเล่นกีฬาในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนบาดเจ็บได้เร็วขึ้น

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”