การฟื้นฟูร่างกายก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากกีฬา

  0

  5.0 (2 rating)
  1 lessons
  05:00 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
  ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  วันที่เผยแพร่ : 06/05/2022

  เมื่อเกิดการบาดเจ็บ ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการใช้งาน เนื่องจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น การฟื้นฟูร่างกายก่อนการผ่าตัดจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นและสามารถกลับไปเล่นกีฬาในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนบาดเจ็บได้เร็วขึ้น

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”