การฟื้นฟูร่างกายภายหลังการผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่ในระยะที่ 3 และระยะที่ 4

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
12m
วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”