การมีบุตรยาก

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 17/03/2022

ภาวะการมีบุตรยาก หรือ ภาวะการมีลูกยาก (Infertility) หมายถึง เมื่อคู่สมรสที่มีความสัมพันธ์ ทางเพศเป็นปกติเป็นเวลา 12-24 เดือนขึ้นไป แล้วยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยในบ้างคู่สมรสถือว่าเป็นปัญหา ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น การผสมเทียม การทำเด็กหลอดแก้ว หรือการทำ ICSI ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเติมเต็มความหวังการมีบุตรให้กับคู่สมรส ที่มีปัญหาด้านภาวะการมีบุตรยาก ให้ได้มีโอกาสมีบุตรตามที่ตัวเองต้องการ และเติมเต็มชีวิตครอบครัว ให้สมบูรณ์สมปราถนา


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”