การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  07:14 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร
  ภาควิชา : รังสีวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 16/05/2022

  การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ เมื่อทำการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว ส่วนใหญ่ต้องรับการรักษาต่อด้วยการรับประทานสารรังสีไอโอดีน ซึ่งสารรังสีไอโอดีนจะปล่อยรังสีออกมาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดไป มะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคที่ดี ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”