การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร
ภาควิชา : รังสีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 16/05/2022

การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ เมื่อทำการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว ส่วนใหญ่ต้องรับการรักษาต่อด้วยการรับประทานสารรังสีไอโอดีน ซึ่งสารรังสีไอโอดีนจะปล่อยรังสีออกมาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดไป มะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคที่ดี ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”