การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องชนิดพกพา (Home blood pressure monitoring)

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  06:36 นาที
  วิทยากร : ผศ. พญ.สมนพร บุญยะรัตเวช สองเมือง
  ภาควิชา : ภาควิชาอายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”