การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องชนิดพกพา (Home blood pressure monitoring)

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
วิทยากร : ผศ. พญ.สมนพร บุญยะรัตเวช สองเมือง
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”