การเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  06:05 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
  ภาควิชา : ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  การเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเล่นกีฬา และการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามชนิดกีฬา จะสามารถลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”