การเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเล่นกีฬา และการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามชนิดกีฬา จะสามารถลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”