การเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
11m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. (พิเศษ) นพ. ปิยะพันธ์ พฤษพานิช
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 27/04/2022

การส่องกล้องทางเดินอาหาร เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคผ่านการส่องกล้องเข้าไปในทางเดินอาหารของผู้ป่วย ซึ่งการเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการเตรียมตัวให้พร้อมและถูกต้อง จะทำให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”