การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการบำบัดทดแทนไต

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ.พญ.กุลยา ตรรกวาทการ
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การบำบัดทดแทนไต เป็นกระบวนการรักษาการขับของเสีย และน้ำที่คั่งอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อชดเชยการทำงานของไตที่เสียไป

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”