การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และการแพร่ระบาดแบบ Super spreader

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:49 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช
  ภาควิชา : ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นสามารถสะสมอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายเราได้ โดยสารคัดหลั่งที่มีการปนเปื้อนของปริมาณไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุด คือ สารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันได้ดีที่สุดควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”