การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และการแพร่ระบาดแบบ Super spreader

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นสามารถสะสมอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายเราได้ โดยสารคัดหลั่งที่มีการปนเปื้อนของปริมาณไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุด คือ สารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันได้ดีที่สุดควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”