การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไต

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  06:02 นาที
  วิทยากร : อ. นพ.จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์
  ภาควิชา : ภาควิชาอายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”