กินอยู่อย่างไร ห่างไกลมะเร็งทางเดินอาหาร

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 18/04/2022

การดูแลตนเองให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งทางเดินอาหารให้น้อยที่สุด สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มาตรวจคัดกรองเมื่ออายุเข้าเกณฑ์ และเมื่อใดก็ตามที่มีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์โดยทันที


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”