กินอยู่อย่างไร ห่างไกลมะเร็งทางเดินอาหาร

  0

  4.0 (1 rating)
  1 lessons
  08:22 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 18/04/2022

  การดูแลตนเองให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งทางเดินอาหารให้น้อยที่สุด สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มาตรวจคัดกรองเมื่ออายุเข้าเกณฑ์ และเมื่อใดก็ตามที่มีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์โดยทันที


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”