ความสำคัญของโรคต้อหิน

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  06:34 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. พญ.วิศนี ตันติเสวี
  ภาควิชา : จักษุวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  โรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดถาวรในประชากรไทยและอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลก จากการศึกษาในประเทศไทยทุกๆ 100 คน มีโอกาสตรวจพบโรคต้อหินได้ 3 ถึง 4 คน จึงนับได้ว่าโรคต้อหินเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้นผู้ที่ทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครวเข้ารับการวินิจฉัยดวงตากับจุกษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”