ความสำคัญของโรคต้อหิน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. พญ.วิศนี ตันติเสวี
ภาควิชา : จักษุวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

โรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดถาวรในประชากรไทยและอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลก จากการศึกษาในประเทศไทยทุกๆ 100 คน มีโอกาสตรวจพบโรคต้อหินได้ 3 ถึง 4 คน จึงนับได้ว่าโรคต้อหินเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้นผู้ที่ทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครวเข้ารับการวินิจฉัยดวงตากับจุกษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”