ความสำคัญของไตกับอวัยวะอื่นๆ

0

3.5 (3 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร. นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
ภาควิชา : จุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ไตเกี่ยวข้องกับทุกอวัยวะ เพราะไตมีหน้าที่สำคัญในการกำจัดของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียที่เป็นน้ำ เมื่อร่างกายมีของเสียคั่ง ของเสียนั้นจะส่งผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”