จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของทั่วโลก ที่ทำให้ในหลาย ๆ ประเทศ ได้เริ่มมีการใช้กันไปบ้างแล้ว ซึ่งในปี 2564 นี้ ไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะเริ่มให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 เช่นกัน โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนที่ผลิตโดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่กำลังจะเข้าสู่การทดลองกับคนจริง ๆ แล้ว ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวให้ถูกต้องเพื่อรับการฉีดวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”