ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม Part 1

  0

  5.0 (1 rating)
  4 lessons
  53:06 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : พญ.นาฏ ฟองสมุทร , นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ , อ. นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ , อ. พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ , อ. พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท , รศ. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ , อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
  วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

  บทเรียนนี้มีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และบุคคลทั่วไปที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ กล่าวถึงคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการ การบำบัด ฟื้นฟูต่างๆ โภชนาการที่จำเป็น การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การปรับการนอนอย่างสมดุล ภาพวะความเสื่อมต่างๆ รวมไปถึงภาวะเบื่ออาหารและ แนวทางการแก้ไข

  ปกติ 1,200
  ฟรี
  ปกติ1,200
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”