ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม Part 1

0

5.0 (1 rating)
4 lessons
53m
Level : Beginner
วิทยากร : พญ.นาฏ ฟองสมุทร , นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ , อ. นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ , อ. พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ , อ. พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท , รศ. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ , อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

บทเรียนนี้มีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และบุคคลทั่วไปที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ กล่าวถึงคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการ การบำบัด ฟื้นฟูต่างๆ โภชนาการที่จำเป็น การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การปรับการนอนอย่างสมดุล ภาพวะความเสื่อมต่างๆ รวมไปถึงภาวะเบื่ออาหารและ แนวทางการแก้ไข

ปกติ 1,200
ฟรี
ปกติ1,200
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”