ทานเค็มเสี่ยงให้เกิดโรคไตจริงหรือไม่

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
วิทยากร : อ. พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ทานเค็มเสี่ยงให้เกิดโรคไตจริงหรือไม่

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”