ทารกตัวเหลือง

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดอาจเป็นอาการที่พบได้ในทารกปกติ ซึ่งมีอาการอยู่ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากเกิด แต่ก็อาจเป็นอาการที่พบในโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นหากผู้ปกครองสังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น อาการตาเหลือง ตัวเหลือง ในทารกที่มีอายุ 2 สัปดาห์ขึ้นไป หรือมีอุจจาระสีเหลืองอ่อน หรือซีดขาวเหมือนน้ำนม หรือมีปัสสาวะสีเหลืองเข้ม ควรนำทารกไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”