ทารกตัวเหลือง

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:01 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดอาจเป็นอาการที่พบได้ในทารกปกติ ซึ่งมีอาการอยู่ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากเกิด แต่ก็อาจเป็นอาการที่พบในโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นหากผู้ปกครองสังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น อาการตาเหลือง ตัวเหลือง ในทารกที่มีอายุ 2 สัปดาห์ขึ้นไป หรือมีอุจจาระสีเหลืองอ่อน หรือซีดขาวเหมือนน้ำนม หรือมีปัสสาวะสีเหลืองเข้ม ควรนำทารกไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”