นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยสายตาเลือนลาง

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  00:00 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.(พิเศษ) เรืออากาศเอก นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ , อ. นพ.รัฐ อิทธิพานิชพงศ์
  ภาควิชา : ฝ่ายจักษุวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  ภาวะสายตาเลือนลางเป็นภาวะบกพร่องทางการมองเห็นบางส่วนไป สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะสายตาเลือนลาง อาจเกิดจาก โรคต้อหิน โรคของเส้นประสาทตาและโรคเกี่ยวกับสมอง ซึ่งในปัจจุบันการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้เป็นปกติ แต่ก็มีนวัตกรรมหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสายตาเลือนลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”