ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลกรดไหลย้อน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

กรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก และสร้างความเจ็บปวด ทรมาน กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่เราสามารถระมัดระวังตนเองให้ห่างไกลกรดไหลย้อนได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิต


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”