ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลกรดไหลย้อน

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  07:40 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

  กรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก และสร้างความเจ็บปวด ทรมาน กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่เราสามารถระมัดระวังตนเองให้ห่างไกลกรดไหลย้อนได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิต


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”