ปัญหาเด็กดื้อรับมือได้อย่างไร

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:15 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
  ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  ปัญหาเด็กดื้อนั้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นได้ ด้วยความเข้าใจในพัฒนาการและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก ที่สำคัญคือผู้ปกครองควรมอบความรัก ความเมตตาต่อเด็ก และปฏิบัติต่อเด็กอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”