ผ่าตัดนรีเวชไร้รอยแผล

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  00:00 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. พญ.ธาริณี แม่นชนะ , อ. พญ.ภิญญดา ปัญญาวรานันท์
  ภาควิชา : ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  แต่เดิมการผ่าตัดทางนรีเวชจะเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ซึ่งมักสร้างรอยแผลใหญ่บริเวณหน้าท้อง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนาน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดขึ้นอีกขั้น ที่จะไม่สร้างรอยแผลบริเวณหน้าท้อง เรียกว่า การผ่าตัดไร้รอยแผล

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”