ผ่าตัดนรีเวชไร้รอยแผล

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
07:00 นาที
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.ธาริณี แม่นชนะ , อ. พญ.ภิญญดา ปัญญาวรานันท์
ภาควิชา : ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

แต่เดิมการผ่าตัดทางนรีเวชจะเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ซึ่งมักสร้างรอยแผลใหญ่บริเวณหน้าท้อง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนาน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดขึ้นอีกขั้น ที่จะไม่สร้างรอยแผลบริเวณหน้าท้อง เรียกว่า การผ่าตัดไร้รอยแผล

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”