ฝุ่น PM2.5

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

เนื่องจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จึงสามารถผ่านทางเดินหายใจส่วนต้นเข้าสู่ถุงลม และอาจแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้ ซึ่งฝุ่น PM2.5 นอกจากจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังทำให้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง และนอกจากนี้ยังเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ทุกครั้ง ก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”