พาร์กินสันใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ , อ. ดร. พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 04/05/2022

หากสังเกตอาการของตนเองหรือคนในครอบครัว พบว่ามีอาการเหล่านี้ร่วมกันคือ มีอาการสั่น การทรงตัวไม่ดี กล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือเคลื่อนไหวช้าข้างหนึ่ง นอนละเมอบ่อยๆ ดมกลิ่นได้น้อยลง ท้องผูกเป็นประจำ มีอาการซึมเศร้าหรือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอาการฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”