ภาวะกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
วิทยากร : ผศ. ดร. นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
ภาควิชา : ออร์โธปิดิกส์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ภาวะกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”