ภาวะคุกคามทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาล

0

4.9 (9 rating)
1 lessons
19m
Level : Beginner
วิทยากร : คุณปริญญา หอมเอนก
วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สร้างความเสียหายให้แก่ ประชาชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ในบทเรียนนี้จะอัปเดตภาวะทางคุกคามทางไซเบอร์ที่มีต่อโรงพยาบาล พร้อมแนวทางารป้องกัน การเตรียมพร้อม ทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคต

โค้ดส่วนลด

ราคา299บาท
ราคา299บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”