ภาวะคุกคามทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาล

  0

  4.9 (7 rating)
  1 lessons
  19:24 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : คุณปริญญา หอมเอนก
  วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

  ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สร้างความเสียหายให้แก่ ประชาชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ในบทเรียนนี้จะอัปเดตภาวะทางคุกคามทางไซเบอร์ที่มีต่อโรงพยาบาล พร้อมแนวทางารป้องกัน การเตรียมพร้อม ทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคต

  ปกติ 390
  ฟรี
  ปกติ390
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”