ภาวะเปลือกตากระตุก (Blepharospasm)

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  07:30 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
  ภาควิชา : จักษุวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

  ภาวะ Blepharospasm หรือ ตากระตุก ตาเขม่น เป็นอาการที่กล้ามเนื้อรอบตาเกิดการเกร็งกระตุก ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนกระทั่งตาปิดและลืมตาไม่ขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”