ภาวะเปลือกตากระตุก (Blepharospasm)

0

5.0 (3 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
ภาควิชา : จักษุวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

ภาวะ Blepharospasm หรือ ตากระตุก ตาเขม่น เป็นอาการที่กล้ามเนื้อรอบตาเกิดการเกร็งกระตุก ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนกระทั่งตาปิดและลืมตาไม่ขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”