ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  05:10 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. ดร. นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
  ภาควิชา : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
  วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

  การรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นวิธีการรักษาโดยใช้หลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ถือเป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”