ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร. นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

การรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นวิธีการรักษาโดยใช้หลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ถือเป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”