มะเร็งกล่องเสียง

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.วรุตม์ ศุภนคร
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

หากพบว่าตนเอง หรือคนใกล้ชิด มีอาการเสียงแหบ เสียงเปลี่ยนเป็นระยะเวลานาน และมีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อย หรือสูบบุหรี่จัด ให้สงสัยว่าอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งกล่องเสียง ควรรีบไปพบแพทย์ หู คอ จมูก เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอาการในทันที


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”