มะเร็งลำไส้ใหญ่และการป้องกัน

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 28/05/2022

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยติดอันดับ 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบได้ในประเทศไทย ผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ สูบบุหรี่บ่อย ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันตนเองจากมะเร็งลำไส้ใหญ่

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”