มะเร็งลิ้น

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 16/05/2022

มะเร็งที่ลิ้น เป็นมะเร็งในช่องปากที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตสูง ดังนั้นหากมีแผลบริเวณลิ้นหรือในช่องปาก ที่ไม่หายใน 2-4 สัปดาห์ หรือมีการขยายของขนาดแผล ควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ ดูความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง เพื่อให้สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”