มะเร็งลิ้น

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:30 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
  ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 16/05/2022

  มะเร็งที่ลิ้น เป็นมะเร็งในช่องปากที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตสูง ดังนั้นหากมีแผลบริเวณลิ้นหรือในช่องปาก ที่ไม่หายใน 2-4 สัปดาห์ หรือมีการขยายของขนาดแผล ควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ ดูความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง เพื่อให้สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”