มะเร็งสมองในเด็ก

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:38 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 20/04/2022

  โรคมะเร็งสมองในเด็ก เป็นมะเร็งในเด็กที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กตั้งแต่วัยทารกแรกเกิด ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตบุตรหลานของท่านที่มีลักษณะศีรษะโตเร็วผิดปกติ มีอาการซึม ไม่ดูดนม อาเจียนพุ่งและเรื้อรัง แขนขาอ่อนแรง การเดินผิดปกติ ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการและทำการรักษาต่อไป


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”