มะเร็งสมองในเด็ก

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/04/2022

โรคมะเร็งสมองในเด็ก เป็นมะเร็งในเด็กที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กตั้งแต่วัยทารกแรกเกิด ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตบุตรหลานของท่านที่มีลักษณะศีรษะโตเร็วผิดปกติ มีอาการซึม ไม่ดูดนม อาเจียนพุ่งและเรื้อรัง แขนขาอ่อนแรง การเดินผิดปกติ ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการและทำการรักษาต่อไป


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”