มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ในร้านอาหาร

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:02 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
  ภาควิชา : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
  วันที่เผยแพร่ : 24/04/2022

  สถานการณ์ในปัจจุบัน แม้ว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลงอย่างมาก แต่โรคโควิด-19 ก็ยังคงไม่หมดไป จึงยังจำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยให้น้อยที่สุด โดยให้ระบบสาธารณะสุขภายในประเทศสามารถรองรับได้ ซึ่งการควบคุมโรคโควิด-19 จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการตระหนัก และความร่วมมือ ร่วมใจ กันของประชาชนทุกคนทั้งในการดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”