รังสีศัลยกรรม หรือ รังสีร่วมพิกัด

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต
ภาควิชา : รังสีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 25/04/2022

การฉายรังสีศัลยกรรมหรือรังสีร่วมพิกัด เป็นเทคนิคการฉายรังสีแบบพิเศษ เหมาะกับเนื้องอกหรือก้อนมะเร็งขนาดเล็กบางตำแหน่ง โดยเทคนิคนี้เป็นการใช้รังสีปริมาณสูง ที่แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีโอกาสควบคุมโรคเฉพาะที่ได้ดี และเกิดผลข้างเคียงต่ำ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาที่เห็นผลดีที่สุด


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”