รู้จัก “กรดไหลย้อน” สาเหตุการรักษา และการป้องกัน

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
วิทยากร : ศ. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ภาควิชา : สรีรวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

รู้จัก “กรดไหลย้อน” สาเหตุการรักษา และการป้องกัน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”