รู้จัก “กรดไหลย้อน” สาเหตุการรักษา และการป้องกัน

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
วิทยากร : ศ. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ภาควิชา : ภาควิชาสรีรวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”