รู้จักการทำงานของสมองและวิธีการจัดการอารมณ์ในเด็กเล็ก

  0

  4.8 (3 rating)
  1 lessons
  06:51 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ.พญ.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช
  ภาควิชา : คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  เด็กในช่วง 2-5 ปี เป็นวัยที่เริ่มเป็นตัวของตัวเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และเรียนรู้ที่จะรู้จักกับผู้อื่น ซึ่งจะทำให้มีการรับรู้อารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ถือเป็นคนสำคัญที่จะช่วยเด็กๆ ในการจัดการอารมณ์

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”