รู้จักการทำงานของสมองและวิธีการจัดการอารมณ์ในเด็กเล็ก

0

4.8 (3 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

เด็กในช่วง 2-5 ปี เป็นวัยที่เริ่มเป็นตัวของตัวเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และเรียนรู้ที่จะรู้จักกับผู้อื่น ซึ่งจะทำให้มีการรับรู้อารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ถือเป็นคนสำคัญที่จะช่วยเด็กๆ ในการจัดการอารมณ์

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”