รู้จักรู้ใจคนข้ามเพศ

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
7m
วิทยากร : รศ. นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ , อ. นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ , อ. นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ⸱ฝ่ายวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

รู้จักรู้ใจคนข้ามเพศ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”