วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:10 นาที
  วิทยากร : ศ. นพ.อรรณพ ใจสำราญ
  ภาควิชา : หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ , ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”