วัคซีนโควิด-19

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
12m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก วัคซีนจึงเป็นความหวังที่จะทำให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ แต่เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่รุนแรง และยังไม่เคยมีการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาก่อน ในช่วงแรกจึงอาจยังมีความกังวลอยู่ในหลายๆด้าน อย่างไรก็ตามถึงจะมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่การสวมหน้ากากอนามัยและดูแลสุขอนามัยให้ถูกต้องนั้นเป็นการป้องกันโรคโควิด-19ได้ดีที่สุด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”