วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2022

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ปัญหาการได้ยินกว่า 60% เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ วัน World Hearing Day วันการได้ยินโลกของปีนี้ ทางองค์กรอนามัยโลกเน้นย้ำ อยากจะให้ทุกคนร่วมกันสื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าใจว่าการฟังอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไร การฟังอย่างปลอดภัย โดยทางองค์กรอนามัยโลกแนะนำ 4 ข้อหลัก คือ


1. ลดระดับเสียง


2. ลดเวลาการฟัง


3. หลีกเลี่ยงความดัง

4. ตรวจพลังการได้ยิน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”