วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2022

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:54 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
  ภาควิชา : ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  ปัญหาการได้ยินกว่า 60% เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ วัน World Hearing Day วันการได้ยินโลกของปีนี้ ทางองค์กรอนามัยโลกเน้นย้ำ อยากจะให้ทุกคนร่วมกันสื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าใจว่าการฟังอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไร การฟังอย่างปลอดภัย โดยทางองค์กรอนามัยโลกแนะนำ 4 ข้อหลัก คือ


  1. ลดระดับเสียง


  2. ลดเวลาการฟัง


  3. หลีกเลี่ยงความดัง

  4. ตรวจพลังการได้ยิน

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”