วิธีการใช้ยาสูดพ่นทางปากรูปแบบต่าง ๆ

0

5.0 (1 rating)
7 lessons
41m
Level : Beginner
วิทยากร : ภก.เวสารัช จิตติวรรณ
ภาควิชา : เภสัชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 24/01/2023

หลังจากการเรียนรู้ในเนื้อหาหลักสูตรนี้ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาสูดพ่นทางปากรูปแบบต่างๆที่มีการใช้บ่อยในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องต่อไป

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”