ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  00:00 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
  ภาควิชา : ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้านความจำ ความคิด ที่มีการผิดปกติไป จึงทำให้เกิดภาวะทางความคิด การตัดสินใจ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งในปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมที่มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเริ่มมีจำนวนมากขึ้น และถ้าหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”