ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้านความจำ ความคิด ที่มีการผิดปกติไป จึงทำให้เกิดภาวะทางความคิด การตัดสินใจ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งในปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมที่มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเริ่มมีจำนวนมากขึ้น และถ้าหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”