หัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation

0

4.5 (2 rating)
1 lessons
8m
วิทยากร : อ. นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”