หัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation

  0

  4.5 (2 rating)
  1 lessons
  08:53 นาที
  วิทยากร : อ. นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์
  ภาควิชา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ศูนย์โรคหัวใจ
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”