อาการสั่นที่ไม่ใช่พาร์กินสัน

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว , พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

เมื่อร่างกายมีความผิดปกติหรือมีอาการสั่น ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอาการเพื่อให้แพทย์ประเมินและวางแผนการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้อาการสั่นที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันน้อยที่สุด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”