อาการสั่นที่ไม่ใช่พาร์กินสัน

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:35 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว , พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
  ภาควิชา : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  เมื่อร่างกายมีความผิดปกติหรือมีอาการสั่น ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอาการเพื่อให้แพทย์ประเมินและวางแผนการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้อาการสั่นที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันน้อยที่สุด

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”