อาการแบบไหนต้องมาตรวจคัดกรอง COVID-19

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  00:38 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 11/04/2022

  เกณฑ์ที่ต้องมาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 มีดังต่อไปนี้ หากมีไข้สูงกว่า 37 องศาขึ้นไปหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ หายใจหอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ร่วมกับ มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือ มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยโรค โควิด-19 ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 กลุ่มคนเหล่านี้ควรตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโควิด-19 และให้เฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติหรือเข้าเกณฑ์ข้างต้น ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปให้ระมัดระวังตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันตนเองอยู่เสมอ


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”