อายุแม่เกิน 35 ปี มีความเสี่ยงอย่างไร

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:55 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
  ภาควิชา : ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 01/02/2022

  การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุมากหรือมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปนั้น ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก ดังนั้นสตรีที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่มากขึ้น ควรที่จะต้องปรึกษากับแพทย์และได้รับการดูแลเป็นอย่างมาก

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”