อายุแม่เกิน 35 ปี มีความเสี่ยงอย่างไร

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 01/02/2022

การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุมากหรือมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปนั้น ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก ดังนั้นสตรีที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่มากขึ้น ควรที่จะต้องปรึกษากับแพทย์และได้รับการดูแลเป็นอย่างมาก

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”