ฮอร์โมนกับความสูงของเด็ก

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. ดร. นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ตอบคำถามยอดฮิตเรื่อง “ความสูงของเด็ก” ปัจจัยต่างๆ อาทิ การมีประจำเดือนก่อนวัยอันควร การฉีดยาหยุดประจำเดือน เด็กผู้หญิงจะสูงได้แค่ไหนเมื่อมีประจำเดือน ภาวะกระดูก รวมถึงฮอร์โมนต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสูงของเด็กมีอะไรบ้าง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”