เจาะตับแบบไม่เจ็บ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  09:18 นาที
  วิทยากร : รศ. นพ.ประเดิมชัย คงคำ , ผศ. (พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤษพานิช
  ภาควิชา : ภาควิชาอายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”