เจาะตับแบบไม่เจ็บ

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
9m
วิทยากร : รศ. นพ.ประเดิมชัย คงคำ , ผศ. (พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤษพานิช
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

เจาะตับแบบไม่เจ็บ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”