เชื้อโควิด-19 อยู่บนพื้นผิวต่างๆและสิ่งของในชีวิตประจำวันได้นานแค่ไหน

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. (พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นทำให้ผู้คนเกิดการระวังและป้องกันตัวเองมากขึ้นเมื่อเดินทางไปตามที่สาธารณะต่าง ๆ เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้อยู่แค่ในร่างกายมนุษย์เท่านั้น แต่ยังคงอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ และสิ่งของในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ดังนั้นหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปตามสถานที่สาธารณะควรสัมผัสแต่สิ่งของที่จำเป็นและควรหมั่นล้างมือกันอย่างสม่ำเสมอ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”