เด็กติดเกม

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

หากเด็กแบ่งเวลาเล่นเกมได้อย่างเหมาะสม ไม่กระทบหรือบกพร่องต่อความรับผิดชอบ หรือชีวิตประจำวัน ก็ถือได้ว่าเป็นการผ่อนคลายที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง แต่หากเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเสพติด หรือหมกมุ่นกับการเล่นเกมมากเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพตามมาได้


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”