เตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัดกับคลินิกวิสัญญี

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ , อ.พญ.กรณิศร์ ภิรมย์พานิช
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคลินิกวิสัญญี (Chulalongkorn peri-Operative Anesthetic Care and pre-Habilitation (COACH) Clinic) เพื่อเตรียมคนไข้ในการผ่าตัด ที่สามารถดูแลคนไข้ล่วงหน้าได้ กรณีที่คนไข้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด หรือว่าโรคเส้นเลือดสมอง ทั้งการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การระงับความปวดหลังผ่าตัดทั้งหมด และในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตหลังผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องไปนอนพักรักษาตัวต่อในห้องผู้ป่วยวิกฤต หรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในห้องวิกฤตหรือห้อง ICU แต่มีภาวะอายุรกรรมหรือบางอย่างที่สืบเนื่องมาจากการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ ก็จะติดตามดูไปเรื่อยๆและจะช่วยดูแลไปพร้อมกับทีมแพทย์ทีมอื่นทั้งหมด เพื่อทำให้คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”